Produktionsflödet för en interaktiv publikation eller export till hemsida består av 3 moment:
– Skapa Form & Innehåll
– Skapa interaktivt innehåll/produkt
– Publicera och distribuera

Anlitar du oss som producenter ansvarar vi för hela processen. Från den kreativa delen till det att din publikation är publicerad via de aktuella distributionskanalerna.

Ni kan även välja att samarbeta med oss i delar av produktionen; endast att skapa interaktivitet, animeringar eller bidra med distributionen. Ni väljer.

Våra första möten är för att bestämma vilken typ av publikation/er och distribution som är mest lämplig för er produkt. Sedan startar vi produktionen i nära kontakt med er, vi diskuterar förslag, lägger till interaktivitet, tills slutprodukten är klar.

Sedan gör vi i ordning alla digitala produkter för distribution och vi publicerar när ni ger klartecken.

Det är ni som beställare som äger rättigheterna till all publicering och innehåll. Vi är en produktionspartner för er.

Hos oss får du tillgång till språkspecialister, formgivare, fotografer, videoredigerare, illustratörer och projektledare.
Gå vidare till Grafisk Produktion hos EPS