Det mest avancerade sättet att skapa en interaktiv publikation.

Den grafiska designen och tilläggen av interaktivitet görs i de mest avancerade verktygen för layout och formgivning; ex.v. Adobe Indesign eller QuarkXpress. Med hjälp av professionella insticksprogram kan formgivare jobba med text, bilder, video, interaktiva knappar, ljud, video, animeringar, koppla ljud till text och erbjuda läsaren av slutprodukten en högkvalitativ läsupplevelse.

Det interaktiva innehållet paketeras som en app som kan användas på läsplattor och smartphones. Både för iOS och Android. Appen kan innehålla en publikation eller flera utgåvor.

Det finns tusentals interaktiva tidningar och magasin på marknaden.

För att uppleva denna form av interaktivitet, hämta vår egen app (den heter ”Mediautbildning”) som innehåller flera utgåvor; bl a kurskatalogen, artiklar om den digitala utvecklingen, möjligheter med Aquafadas system och en guide om upplösning på bilder och utskrifter.