Här kommer vi att lägga upp länkar till våra publikationer i olika format, som du kan ladda ner för att se hur de olika formaten fungerar.

EPUB

Stora guiden om upplösning

upplosning
Författare: Billy Ölvestad
Format: ePub3
Producerat med: Aquafadas DPS
Anpassad för butik: iBookStore

Den andra revolutionen

revolutionen
Författare: Ricardo Sepulveda
Format: ePub3
Producerat med: Aquafadas DPS
Anpassad för butik: iBookStore
Innehåller: video, ljud, animeringar, html, mm
Storlek: 185 MB

3D ISSUE

Stora guiden om upplösning

upplosning3D
Författare: Billy Ölvestad
Format: Bläddringsbar PDF
Producerat med: 3D Issue

PDF

Stora guiden om upplösning

upplosning3D
Författare: Billy Ölvestad
Format: PDF
Producerat med: InDesign