De flesta är bekanta med formatet ePub. Det finns ett antal e-böcker ute på marknaden i ePub-format. EPUB (förkortning för electronic publication) är en fri och öppen standard för e-böcker av International Digital Publishing Forum (IDPF). Formatet har filändelsen .epub.

Formatet ger omflödningsbar text, bilder, vilket innebär att texten kan optimeras för aktuell bildskärm. Att texten är omflödningsbar innebär även att läsaren själv kan påverka exempelvis teckensnitt, teckenstorlek samt radavstånd. Formatet är tänkt att fungera som ett enda format som förlag och återförsäljare kan använda både för internt bruk och vid försäljning.

Utmärkande drag för standarden är bland annat att den bygger på öppen källkod, att texten kan omflödas, att stöd finns för DRM samt att metadata kan lagras.

Kritik som har framförts mot formatet handlar bland annat om att det är mindre lämpat för publikationer som kräver precision i layouten, som exempelvis böcker med serier. Kritik har också framförts mot att standarden saknar hantering av hänvisningar inom boken samt kommentarer.

EPUB3

Den senaste versionen av ePub-formatet är utvecklat som ett multimediaformat och för produktion av professionella böcker och publikationer. De mest relevanta grunderna för EPUB3 är att den baseras på XML och HTML5. Stöd för; SVG, inbäddade Open Type typsnitt, Javascript, CSS3, audio och video, synkronisering ljud och text, talsyntes, metadata, mm.

Den tekniska utvecklingen i ePub3 gör att man kan producera högkvalitativa och interaktiva publikationer och distribuera till många olika distributionskanaler.

Aquafadas plugin för InDesign är den mest utvecklade verktyg för att producera interaktive EPUB3 publikationer. Hämta ePUB3 publikationer här.