Vi har en egen avdelning för grafisk design. Vi designar och formger magasin, broschyrer, böcker, marknads­förings­­material, förpackningar , hemsidor, interaktiva publikationer, animerade banners, mm.

Vi kan erbjuda våra kunder hel­hets­lös­ningar för publicering :

– Design, original och leverans som PDF för tryck. Leverans av kvalititetssäkrade PDF-filer för tryck.

– Bildbehandling av specialister inom färgkalibrering, bildkorrektion och bildretusch samt avancerade friläggningar.

– Med samma grundmaterial kan vi anpassa innehållet för interaktiva publikationer och leverans som EPUB3, utgåvor för interaktiva flerspråkiga appar, animerade banners eller interaktiva websidor.

–Hos oss har kunder tillgång till fotografer, ljudstudio, videoinspelningar och redigeringar.

En produktionspartner för multipla leveransformer.